Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH uputilo komentare na Odluku o izmjenama Odluke o obaveznoj primjeni perefencijalnog tretmana domaćeg

UPFBiH uputilo komentare na Odluku o izmjenama Odluke o obaveznoj primjeni perefencijalnog tretmana domaćeg
Udruženje poslodavaca FBiH je početkom februara dostavila članicama Odluku o izmjenama Odluke o obaveznoj primjeni perefencijalnog tretmana domaćeg s ciljem dostavljanja sugestija, primjedbi i komentara.

Na osnovu pristiglih komentara od svojih članica, putem eKonsultacija, Udruženje poslodavaca FBiH uputilo je primjedbe na Odluku o izmjenama Odluke o obaveznoj primjeni perefencijalnog tretmana domaćeg. Primjedbe Udruženja odnose se na prijedlog rješenja koji imaju za cilj da se smanji mogućnost zloupotrebe preferencijalnog tretmana domaćeg.