Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Zaposlenost po sektorima

Zaposlenost po sektorima

U januaru 2018. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio je 509.344. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se smanjio za 0,5%, a broj zaposlenih žena za 0,3%.

Broj zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za za 0,4%, a broj zaposlenih žena za 0,2%.

Broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 1,0%.

Broj nezaposlenih u januaru 2018. u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,1%, a broj nezaposlenih žena za 0,1%. Stopa registrirane nezaposlenosti u januaru 2018. iznosila je 40,7%, a za žene 48,0%.

Podaci su preuzeti sa web stranice www.fzs.ba.