Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Zaposlenost po sektorima

Zaposlenost po sektorima

 

U mjesecu aprilu 2017. godine ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio je 464.531, što predstavlja povećanje broja zaposlenih za 0,4% u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na godišnji prosjek broja zaposlenih u 2016. godini došlo je do povećanja broja zaposlenih za 1,4%.

Podaci su preuzeti sa web stranice www.fzs.ba.