Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Poziv bh. firmama za učešće na Forumu za spajanje kupaca sa potencijalnim dobavljačima

Poziv bh. firmama za učešće na Forumu za spajanje kupaca sa potencijalnim dobavljačima
Predstavništvo njemačke privrede u BiH uputila je Udruženju poslodavaca FBiH inicijativu za pronalaženje dobavljača u zemljama Centralne i Istočne Evrope pod nazivom „6th CEE Procurement & Supply Forum", koji će se održati 22. oktobra 2019. godine u Pragu, Češka Republika.

Cilj ove inicijative je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz zemalja Centralne i Istočne Evrope sastanu sa drugim firmama iz tog područja, koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz ovih zemalja, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz zadatih djelatnosti poslovanja.

Kompanije-kupci traže prvenstveno dobavljače iz sektora: automotiv, mašinogradnja i gradnja postrojenja:

a)    Obrada metala
b)    Plastika / guma / elektronika
c)    Ostalo

Ovaj forum kompanijama pruža priliku da se upoznaju sa novim potencijalnim kupcima, a 50 kupaca već je izrazilo interesovanje za susret s dobavljačima na ovogodišnjem CEE Procurement & Supply Forum-u.

Kao i u prethodnim godinama, CEE Procurement & Supply Forum nudi:
  • B2B matchmaking razgovore,
  • interaktivne diskusije kao i
  •  meet & greet (stolove) sesije.


Prijavni formular (Supplier sheet) je potrebno kompletno ispuniti sa informacijama o kompaniji i naznačiti kompanije sa kojima biste voljeli voditi B2B-razgovore, te ga dostaviti na e-mail:
bme-international@bme.de najkasnije do 23. augusta 2019. na engleskom jeziku.

Pristigle prijave će kompanije-kupci analizirati i ocijeniti te pozvati na B2B-razgovore one kompanije iz BiH koje su njima u ovom trenutku interesantne.

Dostavljanjem prijavnog formulara samo pokazujete interes za učešće na B2B-razgovorima, što znači da finalna/obavezujuća prijava vaše kompanije nije potrebna prije nego dobijete povratnu informaciju od strane kompanija-kupaca.

Registracija je već moguća. Ukoliko želite, možete pričekati povratne informacije kupaca prije registracije. Dobavljači imaju i priliku upoznati kompanije-kupce bez unaprijed zakazanih sastanaka, na večernjem događaju (priredbi, event-u), Meet & Greet stolovima (sesijama) ili u pauzama za umrežavanje.

U agendi se nalazi više informacija o samom događaju, a na posljednjoj stranici iskazane su cijene učešća i posebno ugovorene cijene hotela.

Excel-dokument Supplier profile template sadrži profile kompanija-kupaca koje su izrazile interes za učešće (Summary of Buyer profiles) kao i prijavni formular za dobavljače (Supplier profile).