Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Grupacija poslodavaca Unsko-sanskog kantona

O nama


Grupacija poslodavaca Unsko-sanskog kantona

Skupština Grupacija poslodavaca Unsko-sanskog kantona na svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj 10.06.2014. godine donijela je Odluku o osnivanju Grupacije poslodavaca Unsko sansko kantona pri Udruženju poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Osnovni ciljevii aktivnosti grupacije su:

 • zaštita prava i interesa članica USK
 • praćenje i izučavanje privrednih tokova u USK
 • unaprjeđenje zajedničkog tržišnog i poslovnog nastupanja
 • razvoj i promoviranje poslovnih odnosa uz izražavanje posebnosti interesa privatnog vlasništva u Kantona
 • razvoj i promoviranje poštivanja primjene etičkih načela
 • promoviranje saradnje s drugim županijskim/kantonalnim i granskim organizacijama
 • zastupanje interesa članova pri Vladi, ministarstvima i drugim tijelima kantonalne vlasti
 • uključivanje, putem zakonom dozvoljenih postupaka i razvojem saradnje sa nadležnim tijelima, u postupke donošenja zakonskih i podzakonskih akata u vezi sa djelatnošću, te drugih djelatnosti od interesa za svoje članove
 • kolektivno pregovaranje, te sudjelovanje u sklapanju kolektivnih ugovora kojima se uređuju pitanja iz radnih odnosa i u vezi s radnim odnosima
 • kao i na druge ciljeve od značaja za rad članica

 

 

Kancelarija Grupacije nalazi se na adresi Trg maršala Tita bb, Bihać.

Broj telefona: 00387 37 224 240

Mail: l.kadic@upfbih.ba

         gpusk@upfbih.ba

 
 
 

Organi

Predsjednik Upravnog odbora Grupacije: Adem Ibrahimpašić iz Bihaća

Potpredsjednik Upravnog odbora Grupacije: Ismet Hrle iz Cazina

Predsjednik Skupštine: Refik Bašagić

Članovi UO:

 

 1. Adem Ibrahimpašić,
 2. Ismet Hrle,
 3. Emir Raković,
 4. Miodrag Latinović,
 5. Suljo Suljić,
 6. Rifat Tahrić,
 7. Haris Ćoralić,
 8. Elvis Horozović,
 9. Nedžad Mezildžić
 
Članovi ESV-a za područje Unsko-sanskog kantona:
 • Adem Ibrahimpašić
 • Emir Raković
 • Ismet Hrle