Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Grupacija poslodavca TK

O nama


Grupacija poslodavca TK
Dana 06.10.2015. godine u Tuzli osnovana je Grupacija poslodavaca Tuzlanskog kantona pri Udruženju poslodavaca FBiH.

Grupacija poslodavaca okuplja osam opštinskih udruženja poslodavaca, te više od 200 pojedinačnih članica, među kojima su: Sisecam soda Lukavac, Bingo Tuzla, Menprom Tuzla, Wagner automotiv Gradačac, Profine Živinice, Solana Tuzla, Fajol d.o.o. Lukavac, Transturist  Tuzla, Kopex-Sarajlić Srebrenik, Herceg d.o.o. Srebrenik, Plasex d.o.o. Gračanica, TMD Gradačac, Rudnik Banovići, Fabrika cementa Lukavac.

Opštinska Udruženja i pojedinačni članovi Grupacije zapošljavaju više od polovine zaposlenih u realnom sektoru, na području Tuzlanskog Kantona i na taj način Grupacija poslodavca Tuzlanskog kantona pri Udruženju poslodavca u FBiH je najreprezentativnija Grupacija poslodovaca u skladu sa članom 128. Zakona o radu Federacije BiH („Sl. Novine FBIH" broj 62/15).

Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Grupacije kojim se uređuju ciljevi, djelatnost, naziv i sjedište, članstvo, organizacija, organi, način izbora tijela, finansiranje i druga pitanja značajna za rad organizacije. Pored usvajanja Poslovnika o radu Grupacije na sjednici su izabrani članovi u organe i tijela Grupacije u skladu sa Poslovnikom.

Organi


Članovi Upravnog odbora:
 1. Ramiz Karić, Herceg d.o.o., predsjednik
 2. Sead Terzić, Plastex, Gračanica, potpredsjednik
 3. Željko Mandić, Alfe mi, Živinice, potpredsjednik
 4. Samir Fočak, Profine BH, Živinice
 5. Said Karalić, Kovan, Gračanica
 6. Šefik Močić, Gradex, Gradačac
 7. Adem Hanić, TMD group, Gradačac
 8. Munever Čergić, Rudnik Banovići, Banovići
 9. Samir Hadžić, Urban, Doboj
 10. Zlatko Berbić, Kameleon, Tuzla
 11. Željko Babić, Obrtnička komora TK,
 12. Šahsudin Halilović, Konjuh, Kladanj
 13. Mirza Ordagić, BH motors, Srebrenik

Upravni odbor je ovlašten da može koptirati u svoje članstvo još pet poslodavaca iz opština koje nisu zastupljene u organima grupacije.
 
Za predsjednika Skupštine Grupacije izabran je Mensur Alić (Menprom d.o.o.) iz Tuzle, a za dva zamjenika predsjednika izabrani su Vejsil Huremović (Sisecam d.o.o.) iz Lukavca i Sead Jahić, predstavnik Udruženja poslodavaca Gračanica iz Gračanice.

Za člana UO UPFBiH imenovan je Nurdin Peštelić, Wagner Automotiv iz Gračanice.

Svi izabrani članovi organa i tijela imaju privremeni mandat. Zadatak privremenih organa je da najdalje u roku od šest mjeseci pripreme i sazovu prvu redovnu sjednicu Skupštine Grupacije poslodavca TK pri UPFBiH na kojoj će biti izabrani članovi organa na četverogodišnji mandat.

Novoformirana Grupacija poslodavca TK poziva sve kompanije sa podučja Tuzlanskog Kantona, uključujući i postojeće Udruženje polsodavaca Tuzlanskog Kantona, da se uključe u rad Grupacije u cilju zaštite interesa poslodavaca i stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta na području TK. Paralelno sa navednim aktivnostima, radiće se na formiranju opštinskih udruženja poslodavaca, tamo gdje ona ne postoje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramiz Karić, predsjednik Grupacije poslodavaca TK pri UPFBiH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensur Alić, predsjednik Skupštine Grupacije poslodavaca TK pri UPFBiH