Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV 118. sjednica (08.06.2017.)

O sjednici


 ESV 118. sjednica (08.06.2017.)
Materijale za 118. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 08.06.2017. godine sa početkom u 15,00 sati možete pruzeti na podstranici Dokumenti.

Organi