Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV 70. sjednica

O sjednici


ESV 70. sjednica
Na osnovu člana 3. Poslovnika o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća, sazivam redovnu 70. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 25.05.2010. godine sa početkom u 16,00 sati i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika se prethodne sjednice ESV-a;
  2. Prednacrt Zakona o radu;
  3. Izmjene i dopune Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba;
  4. Usvajanja izvještaja o finansijskom poslovanju ESV-a za 2009.godinu;
  5. Finansijski plan poslovanja za 2010. godinu;
  6. Izvještaj o radu ESV-a za 2009. godinu.

Organi