Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV 74. sjednica

O sjednici


ESV 74. sjednica
Na osnovu člana 3. Poslovnika o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća, sazivam redovnu 74. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 02.11.2010. godine sa početkom u 16,00 sati i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika se prethodne sjednice ESV-a;
  2. Nacrt Budžeta Vlade Federacije BiH za 2011. godinu;
  3. Izvještaj o radu Razvojne banke Federacije BiH za 2009. godinu;
  4. Informacija o aktivnostima na prevazilaženju teške situacije u privredi, sa osvrtom na najugroženija preduzeća
  5. Razno.

Organi