Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV 71. sjednica

O sjednici


ESV 71. sjednica
Na osnovu člana 3. Poslovnika o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća, sazivam redovnu 71. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 29.06.2010. godine sa početkom u 16,00 sati i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED


  1. Usvajanje zapisnika se prethodne sjednice ESV-a;
  2. Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti;
  3. Prijedlogu zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama;
  4. Razmatranje uvjeta za stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom;
  5. Razno.

Organi