Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV 66. sjednica

O sjednici


ESV 66. sjednica
Na osnovu člana 3. Poslovnika o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća, sazivam redovnu 66. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 26.01.2010.godine sa početkom u 16,00 sati i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

  • Usvajanje zapisnika se prethodne sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća;
  • Prednacrt Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH;
  • Prednacrt zakona o izmjeni Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba;
  • Informacija o realizaciji mjera iz Operativnog plana za implementaciju Socijalnog sporazuma 2009.-2010.godine. i Programa mjera za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize i unapređenje poslovnog ambijenta:
  • Program rada Vlade FBiH za 2010. godinu.

Organi