Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV (22.07.2014.) odgođena

O sjednici


ESV (22.07.2014.) odgođena

Organi

Dokumenti

Dnevni red 102-26.pdf
Tačka_1._Zapisnik_101-25_i_vanredna.pdf
Tačka_2._(a)_Projektni_plan_u_vezi_s_formalizacijom_nefor malne_ekonomije.pdf
Tačka_2._(b)_Formalizacija_neformalne_ekonomije_u_zemljam a_Jugoistočne_Evr~.pdf
3. Prijedlog_Zakona_Privredna__drustva_FINAL.pdf
4a) REAKCIJA NA DOPUNSKO PISMO NAMJERE MMF-U.pdf
4b)_PRIJEDLOZI__SSSBiH__ZA_IZMJENE_I_DOPUNE_ZAKONA_O_STEČ AJNOM_POSTUPKU.pdf
4c) UPFBIH_Prijedlog _Izmjena i dopuna Zakon o tur zaj i promicanju tur u F~.pdf
4d) UPFBIH_PRIJEDLOG IZMJENA_ Zakon o registraciji poslovnih subjekata.pdf
4e) UPFBIH_ Prijedlog izmjena_ Inspekcije Zakon o izmjenama i dopunama.pdf