Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV 120. sjednica (10.10.2017.)

O sjednici


ESV 120. sjednica (10.10.2017.)
Materijale za 120. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 10.10.2017. godine sa početkom u 15:00 sati možete pruzeti na podstranici Dokumenti.

Organi