Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV 121. sjednica (05.11.2019.)

O sjednici


ESV 121. sjednica (05.11.2019.)
Materijale za 121. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 05.11.2019. godine sa početkom u 14:00 sati možete pruzeti na podstranici Dokumenti.

Organi