Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV 82. sjednica

O sjednici


ESV 82. sjednica
Na osnovu člana 4. Poslovnika o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća, sazivam   redovnu 86-10 sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 09.04.2012.godine sa početkom u 17:00 sati i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 • Usvajanje zapisnika sa vanredne sjednice ESV-a;    
 • Nacrt zakona o izmjeni Zakona o izvršnom postupku (Inicijativa za dopune Zakona o izvršnom postupku, Zakon o dopunama Zakona o izvršnom postupku i Odredbe zakona koje se mijenjaju);
 • Prednacrt  zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH;
 • Prenacrt  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima;
 • Nacrt zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji BiH;
 • Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17 „Subvencija javnim poduzećima–Gospodarskim društvima u Federaciji BiH" Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u 2012.godini;
 • Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17 „Subvencija javnim poduzećima–Gospodarskim društvima u Federaciji BiH" Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u 2012.godini;
 • Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje registrovane djelatnosti iz oblasti prerađivačke industrije;
 • Program rada Vlade Federacije BiH u mandatnom periodu  2012-2014. godine;
 • Plan rada Federacija BiH za 2012. godinu;
 • Razno.

Organi

Dokumenti

Dnevni red..pdf
Tačka 1. Zapisnik vanredna sjednica.pdf
Tačka 2. (a) Inicijativa za dopune ZIPa pravdi(3).pdf
Tačka 2. (b) Dopune ZIPa bos.pdf
Tačka 2. (c) Odredbe koje se mijenjaju.pdf
Tačka 2. Nacrt zakona o izmjeni zakona o izvršnom postupku.pdf
Tačka 3. Zakon o fin.konsolidaciji p.d.FBiH 07-03-2012 BOS(2).pdf
Tačka 4. Zakon o izm.i dop. Z.o priv.dr. 07-03-12(4).pdf
Tačka 5. Zakon o udk od 07-03-12 BOS(2).pdf
Tačka 6. Odluka o usvajanju programa subvencija hr za 2012(4).pdf
Tačka 7. Program subvencija za 2012 - 06032012(2).pdf
Tačka 8. Pravilnik iz industrije BOS(4).pdf
Tačka 9. Program rada Vlade FBiH 2011-2014.pdf
Tačka 10. Plan rada Vlade FBiH za 2012 god..pdf