Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV 67. sjednica

O sjednici


ESV 67. sjednica
Na osnovu člana 3. Poslovnika o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća, sazivam redovnu 67. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 23.02.2010.godine sa početkom u 16,00 sati i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika se prethodne sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća;
  2. Izmjene i dopune Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH;
  3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH;
  4. Zakon o fiskalnim sistemima;
  5. Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu.

Organi