Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV 72. sjednica

O sjednici


ESV 72. sjednica
Na osnovu člana 3. Poslovnika o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća, sazivam redovnu 72. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 27.07.2010. godine sa početkom u 16,00 sati i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika se prethodne sjednice ESV-a;
  2. Prednacrt zakona o radu;
  3. Nacrt zakon o sigurnosti i zdravlju na radu na radu;
  4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju u zapošljavanju
  5. Razno.

Organi