Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV 130. sjednica - 13.04.2022.

O sjednici


ESV 130. sjednica - 13.04.2022.
Materijale za 130. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koje će biti održane u zgradi Vlade FBiH u Sarajevu, 13.04.2022. sa početkom u 14:30 sati možete pruzeti na podstranici Dokumenti.
 

Organi