Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV 86. sjednica

O sjednici


ESV 86. sjednica
Na osnovu člana 4. Poslovnika o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća, sazivam   redovnu 89-13. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 03.09.2012.godine sa početkom u 16 sati i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

  • Usvajanje zapisnika se 88-12. sjednice ESV-a;
  • Rebalans Budžeta Vlade Federacije BiH;
  • Zakon o izvršenju Budžeta Vlade Federacije BiH;
  • Prijedlog za izmirenje duga Vlade Federacije BiH Fondu PIO/MIO
  • Razno.

Organi

Dokumenti

Dnevni red (22).pdf
Tačka 2. (a) Plan prihoda(3).pdf
Tačka 1. (a) Zapisnik 88-12..pdf
Tačka 1. (b) Zakljucci 88-12.pdf
Tačka 2. (b) Plan rash.ek(1).pdf
Tačka 2. (c) Plan rash.org.pdf
Tačka 2. (d) OBJASNJENJE PRIJEDLOGA REBALANSA BUDZETA(2).pdf
Tačka 3. Izmjene Zakona o izvrsavanju budzeta 2012 (2).pdf
Tačka 4. Nacrt Zakona o izmirenju obaveza FBiH prema Zavodu PIO-bosanski.pdf
Tačka 5. Uprava za indi.oporez. BiH.pdf