Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Vanredna sjednica ESV-a FBiH (12.07.2017.)

O sjednici


Vanredna sjednica ESV-a FBiH (12.07.2017.)
Materijale za vanrednu sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 12.07.2017. godine sa početkom u 14:00 sati možete pruzeti na podstranici Dokumenti.

Organi