Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV 81. sjednica

O sjednici


ESV 81. sjednica
Na osnovu člana 3. Poslovnika o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća, sazivam redovnu 83-7. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 20.12.2011. godine sa početkom u 16 sati i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

  • Usvajanje zapisnika sa redovne 82-6;  
  • Razmatranje Nacrta Budžeta Federacije BiH za 2012. godinu;
  • Informacija o plasmanu kredita za malo i srednje poduzetništvo u 2011. godini i namijenjenim sredstvima za  2012. godinu;
  • Program rada ESV-a i finansijski plan poslovanja za 2012. godinu;
  • Informacija o statusu Zakona o radu, Zakona o štrajku i Zakona o sigurnosti i zaštiti na radu;
  • Razno.

Organi

Dokumenti

Dnevni red (16).pdf
Tačka 1. Zakljucci 82-6.pdf
Tačka 1. Zapisnik 82-6.pdf
Tačka 3. (b) Informacija za ekonomsko socijalno vijeće.pdf ODRAZ.pdf
Tačka 3. (c) Informacija za ESV prosinac 2011.doc ODRAZ.pdf
Tačka 3. (d) Razvojna banka.pdf
Tačka 3.(a) Ekonomsko socijalno vijeće F BiH(2).pdf
Tačka 4. Okvirni program rada ESV-2012.pdf
Tačka 5. Staus zakona.pdf
Tačka 5. Staus zakona1.pdf