Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV 77. sjednica

O sjednici


ESV 77. sjednica
Na osnovu člana 4. Poslovnika o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća, sazivam II vanrednu sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 17.05.2011.godine sa početkom u 16:00 sati i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

  • Program rada Vlade Federacije BiH za 2011. godinu;
  • Prijedlog Poslovnika o radu ESV-a;
  • Razno.

Organi

Dokumenti

Dnevni red (7).pdf
Tačka 1. (a) Program rada Vlade FBiH za 2011 radna verzija(5).pdf
Tačka 1. (b) Uredba o javnim politikama - final-2.pdf
Tačka 1. (c) Uredba o strateskom planiranju - final 2-1.pdf
Tačka 2. Prijedlog Poslovnika o radu ESV-a.pdf