Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV 73. sjednica

O sjednici


ESV 73. sjednica
Na osnovu člana 3. Poslovnika o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća, sazivam redovnu 73. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 24.08.2010. godine sa početkom u 16,00 sati i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika se prethodne sjednice ESV-a;
  2. Izmjene i dopune Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH;
  3. Prijedlog Zakona o Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH;
  4. Razmatranje odluke FERK-a o visini cijene električne energije za potrošače na 110 kV;
  5. Razno.

Organi