Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV nastavak II tematske i redovna 8. (128.) (11.11.2021.)

O sjednici


ESV nastavak II tematske i redovna 8. (128.) (11.11.2021.)
Materijale za nastavak II tematske sjednice i redovnu 8. (128.) sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koje će biti održane u Mostaru, 11.11.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 12:00 sati možete pruzeti na podstranici Dokumenti.

Organi

Dokumenti

DNEVNI RED

1. Razmatranje usaglašenog propisa Ministarstva finansija FBiH i Federalnog zavoda za programiranje i razvoj kojim se utvrđuje najniža plata u FBiH, u skladu sa članom 78. stav 3. Zakona o radu;
2. Razmatranje informacije o problemima finansiranja ESV-a od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike;
3. Cijena električne energije;
4. Razmatranje:
    a) Inicijative za donošenje Pravilnika o izmjeni pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit,
    b) Oporezivanje dohotka od prodaje udjela prema trenutno važećem Zakonu o porezu na dohodak,
    c) Pravilnika o dinamici zamjene fiskalnih sistema u Federaciji BiH,
    d) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (Evidencija o korištenju službenog vozila),
    e) Primjene člana 32. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH,
        Informacija Ministarstva finansija FBiH
5. Kriteriji za dodjelu subvencija privredi;
6. Razno.