Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV 80. sjednica

O sjednici


ESV 80. sjednica
Na osnovu člana 3. Poslovnika o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća, sazivam redovnu 81-5. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 27.09.2011. godine sa početkom u 16:00 sati i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

  • Usvajanje zapisnika sa redovne 80-4. sjednice ESV-a;        
  • Razmatranje inicijative Vlade Federacije BiH o dokumentu „Bijela knjiga";
  • Razmatranja Prednacrta zakona o radu;
  • Razmatranje Prijedloga zakona o Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju Federacije BiH;
  • Razno.

Organi

Dokumenti

Dnevni red (13).pdf
Tačka 1. Zakljucci 80-4.pdf
Tačka 1. Zapisnik 80-4..pdf
Tačka 2. BIJELA KNJIGA (1).pdf
Tačka 3. (b)Obrazloženje Prednacrta zakona o radu.pdf
Tačka 3. (c) Primjedbe na Prednacrt ZOR-a(2).pdf
Tačka 3.(a) ZOR.pdf
Tačka 4. Zakon o ESV FBIH.pdf